magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Álláslehetőség
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Kígyós-puszta
Kígyós-puszta
 
Kis-Sárrét Bélmegyeri Fáspuszta Mágor-puszta Dévaványai-Ecsegi puszták
Kígyós-puszta Körös-ártér Cserebökény Kardoskúti Fehértó Csanádi puszták
Maros-ártér Tomapusztai lőszgyep Tatársánci ősgyep Csorvási lőszgyep


Kígyós-puszta

Szabadkígyóstól délre fekszik a Nemzeti Park egyik legrégibb védett területe a Kígyósi-puszta részterület, benne a Nagyerdő, a Kígyósi, Apáti legelő, és a Nagygyöp elnevezésű, az Ős-Maros feltöltött folyóágaival szabdalt szikes és löszpuszta-rétek, melyek ritka pusztai növény- és állatfajok élőhelyei. A bővítések eredményeként a védett terület nagysága 4779 hektár, melyből fokozottan védett terület 739 hektár. A térség mai arculatának kialakításában nagy szerepe volt a folyószabályozásokat követő talajvízszint csökkenésnek és az ezzel együtt járó másodlagos szikesedésnek. A különböző méretű kunhalmok, különleges tájképi hatásuk mellett ritka sztyeppnövények utolsó menedékei.

Sokszínű, változatos növényzetére a szikes mocsaraktól a kopár vakszikig terjedő teljes sorozat jellemző. Különösen jellegzetesek a nagykiterjedésű mézpázsitos és ürmös-csenkeszes gyepek. Tavasszal a Kárpát-medencei endemikus erdélyi útifű, a zsályák ősszel a magyar sóvirág, a sziki és pettyegetett őszirózsa virágzó mezői adják a puszta jellegzetes színeit. Csapadékosabb telet, tavaszt követően, vonuló madarak csapatai jelennek meg az időszakos vízállásokon. Az ilyentájt újjáéledő vízivilág és a látványos madármozgalom a közutakról is megcsodálható. A területen fészkel a hamvas rétihéja, piroslábú cankó, bíbic, nagy goda, sárga billegető.


A védett területhez tartozik a Wenckheim kastély parkja. A kastély építése és a park telepítése 1875-1879 között gróf Wenckheim Frigyes és Krisztina nevéhez fűződik. A kastélyt Ybl Miklós tervei és irányítása alatt építették neoreneszánsz stílusban. A kastélyban ma Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet működik.

 


A védett értékek bemutatása céljából a Nemzeti Park tanösvényt alakított ki. A tanösvény túraútvonallal egyben öt kilométer hosszban került kialakításra. A Nagyerdő szélén épített megfigyelő toronyból a puszta madárvilága tanulmányozható. A tanösvény kerékpárral és gyalogosan is bejárható.


 


A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet állattartó telepén a Nemzeti Park tulajdonában lévő magyar szürke szarvasmarha, házibivaly, racka és cigája állományok kerültek elhelyezésre.

   
 
1119435928 Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design